Zakres usług przeciwpożarowych

Podstawowy zakres działalności INS-POŻ:

 • przeglądy techniczne i konserwacyjne podręcznego sprzętu ppoż.
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe pomieszczeń: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe urządzeń
 • projektowanie, montaż i serwis:
 • systemów alarmowych, sygnalizujących włamanie i napad
 • systemów sygnalizacji pożaru (SAP) oraz systemów oddymiających
 • dźwiękowych systemów ostrzegania
 • wykonywanie przepustów instalacyjnych i wydzielanie stref ppoż.
 • pomiary szczelności źródeł czujek izotopowych
 • projektowanie i montaż:
 • telewizji przemysłowej
 • sieci strukturalnych
 • systemów kontroli dostępu
 • modernizacja i konserwacja istniejących systemów
 • autorskie rozwiązania dotyczące ochrony ppoż.
 • sprzedaż urządzeń i materiałów, wchodzących w skład wymienionych instalacji